بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب پنج سطح وابستگی

کتاب پنج سطح وابستگی

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات کلک آزادگان


 کتاب شعر و ضد شعر

کتاب شعر و ضد شعر

اثر نیکانور پارا از انتشارات هشت


 کتاب نغمه های روسی

کتاب نغمه های روسی

اثر نیکانور پارا از انتشارات هشت


 کتاب زیباترین غریق جهان

کتاب زیباترین غریق جهان

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات پژواک فرزان


 کتاب The Autumn The Patriarch

کتاب The Autumn The Patriarch

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب In Evil Hour

کتاب In Evil Hour

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب قبل از رقص سبز

کتاب قبل از رقص سبز

اثر لیجیا فاگونجیس تلیس از انتشارات نشر نی


 کتاب سنگ آفتاب

کتاب سنگ آفتاب

اثر اکتاویو پاز از انتشارات زمان


 کتاب خاطره خودکامگی

کتاب خاطره خودکامگی

اثر اوراسیو کاستیانوس مویا از انتشارات ناهید


 کتاب ترانه ای که ما می خوانیم

کتاب ترانه ای که ما می خوانیم

اثر ادواردو گالئانو از انتشارات متن در متن