بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب پاپ سبز

کتاب پاپ سبز

اثر میگل انخل استوریاس از انتشارات خوارزمی


 کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم

کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم

اثر خوان پابلو ویلالوبوس از انتشارات نگاه


 کتاب النا

کتاب النا

اثر لوئیس بریتو گارسیا از انتشارات گل آذین


 کتاب آمریکای لاتین و سوسیالیسم قرن بیست و یکم

کتاب آمریکای لاتین و سوسیالیسم قرن بیست و یکم

اثر مارتا هارنکر از انتشارات اشاره


 کتاب دسیسه

کتاب دسیسه

اثر خوان خوزه آرئولا از انتشارات برج بابل


 کتاب ادبیات نازی در قاره امریکا

کتاب ادبیات نازی در قاره امریکا

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات ناهید


 کتاب به حرف نیامدم

کتاب به حرف نیامدم

اثر بئاتریس براشر از انتشارات ناهید


 کتاب بانویی از تاکنا

کتاب بانویی از تاکنا

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات نشر نی


 کتاب شیلی

کتاب شیلی

اثر مجموعه ی نویسندگان-آریل دورفمن از انتشارات آشیان


 کتاب روح یک زن

کتاب روح یک زن

اثر ایزابل آلنده از انتشارات نشر نون