کتاب شعر و ضد شعر

اثر نیکانور پارا از انتشارات هشت - مترجم: رباب محب-ادبیات آمریکای لاتین
خرید کتاب شعر و ضد شعر
جستجوی کتاب شعر و ضد شعر در گودریدز

معرفی کتاب شعر و ضد شعر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شعر و ضد شعر


 کتاب میثاق با هنرمند درون
 کتاب بادها
 کتاب استپ سرخ
 کتاب لجن صورتی
 کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر
 کتاب مکتوب دوم