کتاب روح یک زن

اثر ایزابل آلنده از انتشارات نشر نون - مترجم: علی اکبر عبدالرشیدی-ادبیات آمریکای لاتین

ایزابل آلنده، نویسندة شیلیایی، در سال ۱۹۴۲ به دنیا آمده است. پدرش، توماس آلنده، پسرعموی سالوادور آلنده بود که از سال 1970 تا سال 1973 ریاست جمهوری شیلی را بر عهده داشت و در کودتایی به رهبری ژنرال پینوشه سرنگون و کشته شد. پس از این اتفاق، ایزابل به ونزوئلا گریخت و سیزده سال در آنجا ماند. اگرچه از قبل نویسندگی می‌کرد، به گفتة خودش با فرار از شیلی تبدیل به نویسنده‌ای جدی شد.
اکنون ایزابل آلنده را پدیدة ادبیات آمریکای لاتین می‌دانند. او بیست و چهار کتاب تحسین‌برانگیز نوشته که به بیش از چهل زبان ترجمه شده‌اند و افزون بر هفتاد و چهار میلیون نسخه از آن‌ها به فروش رفته است. بسیاری از آثار او به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده‌اند.
روح یک زن شرح حال این نویسندة نامدار است، ترکیبی از خاطرات، مرامنامه و بیانیة فلسفی زندگی ایزابل آلنده، روایت آنچه او را طی هفت دهه سرپا نگاه داشته و تبدیل به یکی از مطرح‌ترین نویسندگان زن دنیا کرده است ــ تأملی پرشور و الهام‌بخش دربارة مفهوم زن بودن.
آلنده این کتاب را در دورة همه‌گیری کرونا و با استفاده از فرصت قرنطینه نوشته است. او در مصاحبه‌ای گفته: «همه‌گیری کرونا برایم سکوت، زمان کافی و تنهایی به ارمغان آورد، سه چیز که پیش‌تر باید مدت‌ها برای به دست آوردنشان می‌جنگیدم.»


خرید کتاب روح یک زن
جستجوی کتاب روح یک زن در گودریدز

معرفی کتاب روح یک زن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روح یک زن


 کتاب پاپ سبز
 کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم
 کتاب النا
 کتاب آمریکای لاتین و سوسیالیسم قرن بیست و یکم
 کتاب دسیسه
 کتاب ادبیات نازی در قاره امریکا