بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب تا ماه اوت

کتاب تا ماه اوت

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات آریابان


 کتاب داستان های کوتاه آمریکای لاتین : برج بلور

کتاب داستان های کوتاه آمریکای لاتین : برج بلور

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات شگرد


 کتاب پسر انسان

کتاب پسر انسان

اثر آئوگوستو روئا باستوس از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب میثاق با هنرمند درون

کتاب میثاق با هنرمند درون

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات کتاب پنجره‏‫


 کتاب بادها

کتاب بادها

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات افق


 کتاب استپ سرخ

کتاب استپ سرخ

اثر ژوزف کسل از انتشارات ناهید


 کتاب لجن صورتی

کتاب لجن صورتی

اثر فرناندا تریاس از انتشارات طرح نقد


 کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

اثر خولیو کورتاسار از انتشارات خوب


 کتاب مکتوب دوم

کتاب مکتوب دوم

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات آوای چکامه


 کتاب سال گمشده ی خوآن سالواتی یرا

کتاب سال گمشده ی خوآن سالواتی یرا

اثر پدرو مایرال از انتشارات نشر چشمه