بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب کشتیبان واتیکان

کتاب کشتیبان واتیکان

اثر آله خو کارپانتیه از انتشارات نیلوفر


 کتاب باد ویرانگر

کتاب باد ویرانگر

اثر سلوا آلمادا از انتشارات نشر چشمه


 کتاب The Four Agreements

کتاب The Four Agreements

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات زبان ما


 کتاب پنج سطح وابستگی

کتاب پنج سطح وابستگی

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات کلک آزادگان


 کتاب شعر و ضد شعر

کتاب شعر و ضد شعر

اثر نیکانور پارا از انتشارات هشت


 کتاب نغمه های روسی

کتاب نغمه های روسی

اثر نیکانور پارا از انتشارات هشت


 کتاب زیباترین غریق جهان

کتاب زیباترین غریق جهان

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات پژواک فرزان


 کتاب The Autumn The Patriarch

کتاب The Autumn The Patriarch

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب In Evil Hour

کتاب In Evil Hour

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب قبل از رقص سبز

کتاب قبل از رقص سبز

اثر لیجیا فاگونجیس تلیس از انتشارات نشر نی