بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب عشق، نیایش، لبخند

کتاب عشق، نیایش، لبخند

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات بخشایش


 کتاب زندگی بر بال های خیال

کتاب زندگی بر بال های خیال

اثر آریل دورفمن از انتشارات مرو


 کتاب احساس کلید تحقق آرزوست

کتاب احساس کلید تحقق آرزوست

اثر نویل گادارد از انتشارات ترنگ


 کتاب روز ها و شب های عشق و جنگ

کتاب روز ها و شب های عشق و جنگ

اثر ادواردو گالئانو از انتشارات خزه


 کتاب کارآگاهان وحشی

کتاب کارآگاهان وحشی

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات نشر نون


 کتاب سایه ی آنچه بودیم

کتاب سایه ی آنچه بودیم

اثر لوئیس سپولودا از انتشارات خوب


 کتاب خنیاگر خیابان 18

کتاب خنیاگر خیابان 18

اثر ماریو بندتی از انتشارات خاموش


 کتاب نفرت و بیزاری

کتاب نفرت و بیزاری

اثر اوراسیو کاستیانوس مویا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب تماس های تلفنی

کتاب تماس های تلفنی

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات مهر و دل


 کتاب هواپیمای خارغنچه گل سرخ

کتاب هواپیمای خارغنچه گل سرخ

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات نقش جهان