بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب روز ها و شب های عشق و جنگ

کتاب روز ها و شب های عشق و جنگ

اثر ادواردو گالئانو از انتشارات خزه


 کتاب کارآگاهان وحشی

کتاب کارآگاهان وحشی

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات نشر نون


 کتاب سایه ی آنچه بودیم

کتاب سایه ی آنچه بودیم

اثر لوئیس سپولودا از انتشارات خوب


 کتاب خنیاگر خیابان 18

کتاب خنیاگر خیابان 18

اثر ماریو بندتی از انتشارات خاموش


 کتاب نفرت و بیزاری

کتاب نفرت و بیزاری

اثر اوراسیو کاستیانوس مویا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب تماس های تلفنی

کتاب تماس های تلفنی

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات مهر و دل


 کتاب هواپیمای خارغنچه گل سرخ

کتاب هواپیمای خارغنچه گل سرخ

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات نقش جهان


 کتاب استادی زندگی

کتاب استادی زندگی

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات بهار سبز


 کتاب موج آفرینی

کتاب موج آفرینی

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات خزه


 کتاب استادی نفس

کتاب استادی نفس

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات تمدن علمی