بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب میثاق با هنرمند درون

کتاب میثاق با هنرمند درون

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات کتاب پنجره‏‫


 کتاب بادها

کتاب بادها

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات افق


 کتاب استپ سرخ

کتاب استپ سرخ

اثر ژوزف کسل از انتشارات ناهید


 کتاب لجن صورتی

کتاب لجن صورتی

اثر فرناندا تریاس از انتشارات طرح نقد


 کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

اثر خولیو کورتاسار از انتشارات خوب


 کتاب مکتوب دوم

کتاب مکتوب دوم

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات آوای چکامه


 کتاب سال گمشده ی خوآن سالواتی یرا

کتاب سال گمشده ی خوآن سالواتی یرا

اثر پدرو مایرال از انتشارات نشر چشمه


 کتاب Eleven Minutes

کتاب Eleven Minutes

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات آی آی کتاب


 کتاب مهاجرت

کتاب مهاجرت

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات لوح فکر


 کتاب کشتیبان واتیکان

کتاب کشتیبان واتیکان

اثر آله خو کارپانتیه از انتشارات نیلوفر