بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب واقعیت نویسنده

کتاب واقعیت نویسنده

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات خزه


 کتاب بیشتر آرام باش،کمتر تلاش کن!

کتاب بیشتر آرام باش،کمتر تلاش کن!

اثر نویل گادارد-تیم گریمز از انتشارات پل


 کتاب بازیگر

کتاب بازیگر

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات علم


 کتاب مسند عقاب

کتاب مسند عقاب

اثر کارلوس فوئنتس از انتشارات افق


 کتاب سه گانه:درخت زیبای من،خورشید را بیدار کنیم،روزیتا قایق من

کتاب سه گانه:درخت زیبای من،خورشید را بیدار کنیم،روزیتا قایق من

اثر خوزه مارودو واسکونسلوس از انتشارات جغد


 کتاب خشم نامه عشق علیه مرد نشسته

کتاب خشم نامه عشق علیه مرد نشسته

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات نشر گویا


 کتاب عشق، نیایش، لبخند

کتاب عشق، نیایش، لبخند

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات بخشایش


 کتاب زندگی بر بال های خیال

کتاب زندگی بر بال های خیال

اثر آریل دورفمن از انتشارات مرو


 کتاب احساس کلید تحقق آرزوست

کتاب احساس کلید تحقق آرزوست

اثر نویل گادارد از انتشارات ترنگ


 کتاب روز ها و شب های عشق و جنگ

کتاب روز ها و شب های عشق و جنگ

اثر ادواردو گالئانو از انتشارات خزه