بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب سومین کرانه ی رود

کتاب سومین کرانه ی رود

اثر میگل انخل استوریاس-اکتاویو پاز-خورخه لوئیس بورخس از انتشارات رد پا


 کتاب بورخس و اورانگوتان های ابدی

کتاب بورخس و اورانگوتان های ابدی

اثر لوئیس فرناندو وریسیمو از انتشارات بان


 کتاب سوار کاران

کتاب سوار کاران

اثر ژوزف کسل از انتشارات کتاب پنجره‏‫


 کتاب شخصیت های گمشده

کتاب شخصیت های گمشده

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات شیرین


 کتاب کتاب موجودات خیالی

کتاب کتاب موجودات خیالی

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات ماه ریز


 کتاب روزگار سخت

کتاب روزگار سخت

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات برج


 کتاب پیش گامان روانکاوی کودک

کتاب پیش گامان روانکاوی کودک

اثر بئاتریس مارکمن روبینز از انتشارات قطره


 کتاب آموزش شناخت انتقادی

کتاب آموزش شناخت انتقادی

اثر پائولو فریره از انتشارات آگاه


 کتاب ارتش تک نفره

کتاب ارتش تک نفره

اثر موآسیر اسکیلر از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب بستنی با طعم توت فرنگی

کتاب بستنی با طعم توت فرنگی

اثر سزار آیرا از انتشارات کتابسرای میردشتی