بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب مردی که همه چیز همه چیز همه چیز داشت

کتاب مردی که همه چیز همه چیز همه چیز داشت

اثر میگل انخل استوریاس از انتشارات کتاب مهناز


 کتاب بی ریشه

کتاب بی ریشه

اثر گروه مولفان - میگل انخل استوریاس از انتشارات کتاب پنجره‏‫


 کتاب آن شب مرده ها بیرون آمدند

کتاب آن شب مرده ها بیرون آمدند

اثر ماریو د آندراده از انتشارات گل آذین


 کتاب رو به آسمان در شب

کتاب رو به آسمان در شب

اثر ماریو د آندراده از انتشارات گل آذین


 کتاب زنده ام که روایت کنم

کتاب زنده ام که روایت کنم

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات نشر نی


 کتاب زن وسطی

کتاب زن وسطی

اثر ماریو بارگاس یوسا از انتشارات افراز


 کتاب سه روایت از یهودا

کتاب سه روایت از یهودا

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم

کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات آریابان


 کتاب گردباد برگ

کتاب گردباد برگ

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات آریابان


 کتاب کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد

کتاب کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات آریابان