بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب دیوانگی

کتاب دیوانگی

اثر اوراسیو کاستیانوس مویا از انتشارات خوب


 کتاب فیدل کاسترو

کتاب فیدل کاسترو

اثر نوربرتو فوئنتس از انتشارات اطلاعات


 کتاب عشاق عید مقدسان

کتاب عشاق عید مقدسان

اثر خوآن گابریل واسکز از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب تابوت تهی

کتاب تابوت تهی

اثر آلبرتو بارراتیسکا از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب دنیای وارونه

کتاب دنیای وارونه

اثر ادواردو گالئانو از انتشارات کتابستان معرفت


 کتاب تاس ها

کتاب تاس ها

اثر نستور کابایرو از انتشارات نیماژ


 کتاب سرود اعتراض و شعرهای دیگر

کتاب سرود اعتراض و شعرهای دیگر

اثر پابلو نرودا از انتشارات نیلوفر


 کتاب رقص جهان

کتاب رقص جهان

اثر مارسلو گلیسر از انتشارات سبزان


 کتاب پائولا

کتاب پائولا

اثر ایزابل آلنده از انتشارات سخن


 کتاب نفوذ به لانه خرگوش

کتاب نفوذ به لانه خرگوش

اثر خوان پابلو ویلالوبوس از انتشارات نشر نون