بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب انقلابی ها دوباره دست به کار می شوند

کتاب انقلابی ها دوباره دست به کار می شوند

اثر مائورو خاویر کاردناس از انتشارات برج


 کتاب نیم قرن با بورخس

کتاب نیم قرن با بورخس

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات برج


 کتاب هزارتوی تنهایی

کتاب هزارتوی تنهایی

اثر اکتاویو پاز از انتشارات لوح فکر


 کتاب خودم با دیگران

کتاب خودم با دیگران

اثر کارلوس فوئنتس از انتشارات ماهی


 کتاب پاپ سبز

کتاب پاپ سبز

اثر میگل انخل استوریاس از انتشارات خوارزمی


 کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم

کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم

اثر خوان پابلو ویلالوبوس از انتشارات نگاه


 کتاب النا

کتاب النا

اثر لوئیس بریتو گارسیا از انتشارات گل آذین


 کتاب آمریکای لاتین و سوسیالیسم قرن بیست و یکم

کتاب آمریکای لاتین و سوسیالیسم قرن بیست و یکم

اثر مارتا هارنکر از انتشارات اشاره


 کتاب دسیسه

کتاب دسیسه

اثر خوان خوزه آرئولا از انتشارات برج بابل