بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب نفرت و بیزاری

کتاب نفرت و بیزاری

اثر اوراسیو کاستیانوس مویا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب تماس های تلفنی

کتاب تماس های تلفنی

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات مهر و دل


 کتاب هواپیمای خارغنچه گل سرخ

کتاب هواپیمای خارغنچه گل سرخ

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات نقش جهان


 کتاب استادی زندگی

کتاب استادی زندگی

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات بهار سبز


 کتاب موج آفرینی

کتاب موج آفرینی

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات خزه


 کتاب استادی نفس

کتاب استادی نفس

اثر دون میگوئل روئیز از انتشارات تمدن علمی


 کتاب مسافر هواپیمای ترومن

کتاب مسافر هواپیمای ترومن

اثر فرانسیسکو سونیاگا از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب زنان زندگی ام

کتاب زنان زندگی ام

اثر ایزابل آلنده از انتشارات برج


 کتاب یاد آوردن آنچه هرگز نبوده

کتاب یاد آوردن آنچه هرگز نبوده

اثر کلاریس لیسپکتور از انتشارات نو نوشت


 کتاب خونزار

کتاب خونزار

اثر دی جی مک هیل از انتشارات کتابسرای تندیس