بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب فوتبال در آفتاب و سایه

کتاب فوتبال در آفتاب و سایه

اثر ادواردو گالئانو از انتشارات اتفاق


 کتاب کتاب وحشی

کتاب کتاب وحشی

اثر خوان بیورو از انتشارات پرتقال


 کتاب روزی از روزهای زندگی

کتاب روزی از روزهای زندگی

اثر مانلیو آرگه تا از انتشارات مروارید


 کتاب فراری ها

کتاب فراری ها

اثر آله خو کارپانتیه - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات دوستان


 کتاب بهترین داستانهای کوتاه

کتاب بهترین داستانهای کوتاه

اثر آنتون چخوف - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نگاه


 کتاب پسری با تخیل وحشی

کتاب پسری با تخیل وحشی

اثر مونیکا براون از انتشارات نشر نخستین


 کتاب مرز بی هویت

کتاب مرز بی هویت

اثر یوری هررا از انتشارات خوب


 کتاب برگ های مرده

کتاب برگ های مرده

اثر باربارا جیکوبس از انتشارات نیلوفر


 کتاب سرگذشت یک غریق

کتاب سرگذشت یک غریق

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات نیلوفر


 کتاب بچه های روز

کتاب بچه های روز

اثر ادواردو گالئانو از انتشارات نگاه معاصر