کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم

اثر خوان پابلو ویلالوبوس از انتشارات نگاه - مترجم: بهمن یغمایی-ادبیات آمریکای لاتین

En los anos ochenta en Lagos de Moreno, un pueblo donde hay mas vacas que personas y mas curas que vacas, una familia mas bien pobre intenta sobreponerse a los estramboticos peligros de vivir en Mexico. El padre, profesor de civismo filohelenico, se obstina en practicar el arte del insulto, mientras la madre prepara cientos de quesadillas para atender a los manoteos de su numerosa prole: Aristoteles, Orestes, Arquiloco, Calimaco, Electra, Castor y Polux. Confinados en una precaria casa, presencian la revuelta de los cristeros contra el PRI y su enesimo fraude electoral.


خرید کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم
جستجوی کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم در گودریدز

معرفی کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم


 کتاب نیم قرن با بورخس
 کتاب هزارتوی تنهایی
 کتاب خودم با دیگران
 کتاب پاپ سبز
 کتاب کاش ما هم خانه ای داشتیم
 کتاب النا