کتاب ولاد

اثر کارلوس فوئنتس از انتشارات مروارید - مترجم: محمدعلی مهمان نوازان-ادبیات آمریکای لاتین

محکوم شد که در اردوگاهی کنار رودخانه تیرناوا زنده به گور شود. در امتداد مسیر او را در انظار چرخاندند، در حالی که به باد تحقیر و تمسخر گرفته می‌شد. از میان جماعت جان به در برده از جنایات بی حد و حصرش در حالی عبورش دادند که آن‌ها، وقتی او در غل و زنجیر، ایستاده بر یک گاری و در حالی که به طرف گور می رفت جلوشان می‌رسید، رو برمی‌گرداندند و به او پشت می‌کردند. هیچ کس نمی‌خواست آماج آخرین نگاه او باشد.


خرید کتاب ولاد
جستجوی کتاب ولاد در گودریدز

معرفی کتاب ولاد از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ولاد


 کتاب عاشقان ژاپنی
 کتاب تدفین مادربزرگ
 کتاب گزارش یک مرگ
 کتاب تاجر مرگ
 کتاب در ستایش تاریکی
 کتاب جنگ آخرزمان