کتاب همه روزهای ما

اثر ایزابل آلنده از انتشارات نشر ثالث - مترجم: صالح واحدی-ادبیات آمریکای لاتین

همه روزهاى ما سرگذشت خانواده از روز مرگ پائولا به بعد است. این کتاب داستان زندگى خانواده ایزابل آلنده و به تعبیر بهتر داستان طایفه اوست؛ خانواده‌اش و نزدیکانى که هر روز با هم در رفت و آمد بودند، با هم زندگى مى‌کردند و غم و شادى‌هایشان را با هم تقسیم مى‌کردند.


خرید کتاب همه روزهای ما
جستجوی کتاب همه روزهای ما در گودریدز

معرفی کتاب همه روزهای ما از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب همه روزهای ما


 کتاب داستان های کوتاه ادبیات آمریکای لاتین (2جلدی)
 کتاب جنگ آخرزمان
 کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم
 کتاب از اروپا و آمریکای لاتین
 کتاب ژنرال در هزار توی خویش
 کتاب یادداشتهای روزهای تنهایی