کتاب شخصیت های گمشده

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات شیرین - مترجم: محمدرضا راه ور-ادبیات آمریکای لاتین

اثری که اینک پیش روی خود دارید شامل چندین حکایت مستقل - از سویی نیز هم ریشه با هم - است که یا در سرزمین خیالی "ماکوندو" رخ داده و یا اینکه به قسمی در ارتباط با "صد سال تنهایی" می باشد. در این اثر علاوه بر شخصیت های جدید یا به عبارتی دیگر ساکنین جدید ماکوندو از حال و روز افراد باقیمانده ی"صد سال تنهایی" نیز با خبر خواهیم شد. از شخصیت های گمشده در طول آن و از رهگذرانی که در صحنه ای از تنهایی های صد ساله برای لحظه ای درخشیده و محو شده اند


خرید کتاب شخصیت های گمشده
جستجوی کتاب شخصیت های گمشده در گودریدز

معرفی کتاب شخصیت های گمشده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شخصیت های گمشده


 کتاب درد قهوه
 کتاب میوه درخت سرمستی
 کتاب در زمانه ی پروانه ها
 کتاب پرنده ای نیست درخت می خواند
 کتاب سومین کرانه ی رود
 کتاب بورخس و اورانگوتان های ابدی