کتاب در ستایش تاریکی

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: مانی صالحی علامه-ادبیات آمریکای لاتین

Caracterizan las paginas de "El hacedor" el cruce de generos (relatos, ensayos у poemas) у la diversidad tematica. Homero у Dante alternan con Rosas у Facundo; la fantasia que inventa laberintos ineditos, con la cronica de sucesos aparentemente triviales pero cargados de insospechadas significaciones; el particularismo criollo, con la universalidad historica que abarca tanto la simbologia oriental como la cultura europea. "De cuantos libros he entregado a la imprenta - escribio el propio Jorge Luis Borges - ninguno, creo, es tan personal como esta colectiva у desordenada "silva de varia leccion".


خرید کتاب در ستایش تاریکی
جستجوی کتاب در ستایش تاریکی در گودریدز

معرفی کتاب در ستایش تاریکی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در ستایش تاریکی


 کتاب اینس روح من
 کتاب ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی
 کتاب داستانی مرموز
 کتاب دو نیمه ی من
 کتاب لی لی
 کتاب کتاب شن