کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات طلایه پرسو - مترجم: شهره ایزدی-ادبیات آمریکای لاتین

Guevaras best-known presentation of the political tasks and challenges in leading the transition from capitalism to socialism. Includes Castros 1987 speech on the 20th anniversary of Guevaras death.


خرید کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا
جستجوی کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا در گودریدز

معرفی کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا


 کتاب ترجمه
 کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا
 کتاب انقلابی ها دوباره دست به کار می شوند
 کتاب نیم قرن با بورخس
 کتاب هزارتوی تنهایی
 کتاب خودم با دیگران