کتاب آن شب مرده ها بیرون آمدند

اثر ماریو د آندراده از انتشارات گل آذین - مترجم: قاسم صنعوی-ادبیات آمریکای لاتین